Verschillende ziekenfondsen willen voor hun klanten een tussenkomst voorzien met een terugbetaling bij de aankoop van brillen en contactlenzen met of zonder correctie.  De terugbetaling zal afhangen van de gekozen glazen en de te voldoende correctie van de afwijking.

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
De verplichte ziekteverzekering voor geneeskundige verzorging komt tegemoet voor:

Tot 18e verjaardag:

  • tegemoetkoming glazen aan de hand van een voorschrift bij de oogarts per kalenderjaar;
  • tweemalige tegemoetkoming van montuur voor iedere minderjarige mits men bij de eerste tegemoetkoming ook minstens één brillenglas meerekent
  • tegemoetkoming occluder (oogpleister)

Vanaf 65 jaar:

  • tegemoetkoming glazen vanaf dioptrie 4,25 tot en met 8,00

Onafhankelijk van de leeftijd:

  • tegemoetkoming glazen vanaf dioptrie 8,25 tot en met 20,00

CHRISTELIJKE MUTUALITEIT (CM)

Bij aankoop van een brilmontuur, brilglazen, lenzen of een combinatie ervan:

t.e.m. 18 jaar: tegemoetkoming van maximaal 50 euro per kalenderjaar;
vanaf 19 jaar: tegemoetkoming van maximaal 40 euro per kalenderjaar

CM-MediKo Plan: extra tegemoetkoming (tot 100 euro per jaar)

Waaraan moet u voldoen?

aankoop bij erkende opticien-optometrist
origineel kasticket met vermelding dioptrie voorzien van uw kleefzegel

DE VOORZORG

Bij aankoop van een brilmontuur en lenzen:

tegemoetkoming van maximaal 50 euro per kalenderjaar
(25 euro mutualiteit + 25 euro opticien-optometrist)

Bij aankoop van brilglazen:

tegemoetkoming van 25 euro per kalenderjaar

Waaraan moet u voldoen?

aankoop bij erkende opticien-optometrist
voordeelbon afhalen bij het kantoor van De Voorzorg (kwijtschrift aangevoegd laten)
origineel kasticket met vermelding dioptrie voorzien van uw kleefzegel

LIBERALE MUTUALITEIT (LM)

Bij aankoop van een brilmontuur, brilglazen, lenzen of een combinatie ervan:

tegemoetkoming van maximaal 50 euro per kalenderjaar
bij dioptrie hoger dan 4,00 om de 3 jaar tussenkomst van 50% tot maximum 150 euro

Waaraan moet u voldoen?

voorschrift oogarts
aankoop bij erkende opticien-optometrist
origineel kasticket met vermelding dioptrie voorzien van uw kleefzegel

ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS (OZ)

Bij aankoop van een brilmontuur, brilglazen, lenzen of een combinatie ervan:

t.e.m. 18 jaar: tegemoetkoming van maximaal 50 euro per kalenderjaar;
vanaf 19 jaar: tegemoetkoming van maximaal 30 euro per kalenderjaar

Bij aankoop van een zonnebril met UV beschermende glazen:

tegemoetkoming van 10 euro per kalenderjaar

Medicalia: 75% van het betaalde bedrag op brilglazen en lenzen terugbetaald tot maximaal 600 euro per aansluitingsjaar

Waaraan moet u voldoen?

aankoop bij erkende opticien-optometrist
origineel kasticket met vermelding dioptrie voorzien van uw kleefzegel

PARTENA

Bij aankoop van een brilmontuur, brilglazen, lenzen of een combinatie ervan:

tegemoetkoming van maximaal 50 euro per kalender jaar t.e.m. 18 jaar & 40 euro per kalenderjaar vanaf 19 jaar.

Waaraan moet u voldoen?

aankoop bij erkende opticien-optometrist
origineel kasticket met vermelding dioptrie voorzien van uw kleefzegel

VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS (VNZ)

Bij aankoop van een brilmontuur, brilglazen, lenzen of een combinatie ervan:

tegemoetkoming van maximaal 50 euro per kalenderjaar
met voorschrift oogarts krijg je om de 4 jaar 100 euro terugbetaald

Waaraan moet u voldoen?

aankoop bij erkende opticien-optometrist
origineel kasticket met vermelding dioptrie voorzien van uw kleefzegel