We krijgen veel ongeruste berichten en vragen over de berichtgeving in de media de laatste dagen.

We willen jullie graag even verduidelijking geven.

Bij Optiek Goormachtigh zijn we als gegradueerden in de Optiek, Optometrie en Contactlenzen (Carine & Eline) en Bachelor in de Oogzorg (Silvia) meer dan voldoende opgeleid om een grondige oogscreening en oogmeting uit te voeren.

We herkennen eventuele alarmerende signalen en zullen u in geval van enige twijfel steeds doorverwijzen naar de oogarts.

Ook bij ons staat de gezondheid van uw ogen op de eerste plaats! 

Onze beroepsfederatie werkt hard om een aanpassing van dit KB voor 2024 te realiseren.

We zijn het met de oogartsen eens dat we samen moeten werken aan een betere oogzorg. De lange wachttijden zijn een probleem en we denken niet dat dit nieuwe KB de juiste weg is om deze te verkorten.

Tot snel!

Carine, Eline & Silvia